האיגוד הישראלי לרפואת הפה

חברי ועדות האיגוד הישראלי לרפואת הפה

לצורך קידום מומחים בתחומי רפואת הפה ופתולוגיה האורלית, האיגוד בוחר מדי שנתיים ועדות שיעסקו בתחומים שונים ומתבקשים לאותה תקופה.

ועד האיגוד

דר' וולף אנדי, יושב ראש הועד
דר' כהן גלית, גזברית
דר' כריני מטאנס הלא, מזכירה
דר' גרינשטיין-קורן אסנת, יו"ר יוצאת
דר' עואדיה אבו גזאלה זינאת
דר' דיס אולגה

ועדת אתר אינטרנט ופייסבוק

דר' כריני מטאנס הלא
דר' ברנפלד ניקול
דר' פייר עידו

ועדה לייעוץ לסל התרופות

דר' דיס אולגה

קידום ההיבטים התעסוקתיים של המומחים לרפואת הפה

דר' עואדיה אבו גזאלה זינאת