האיגוד הישראלי לרפואת הפה

טיפולי שיניים לזכאי סל שיקום בבריאות הנפש