האיגוד הישראלי לרפואת הפה

הנחיות לשימוש בתכשירי ובתוספי פלואוריד