האיגוד הישראלי לרפואת הפה

פרופ' שרב יאיר

מומחה ברפואת הפה

על הישיגיו בטיפול, מחקר והוראה ברפואת השיניים בכלל ורפואת הפה בפרט, על ייסוד תחום כאב פנים ולסתות ועמידתו בחזית המחקר במשך עשרות שנים, ועל קידום מקצוע רפואת הפה בישראל.

30/12/2016