האיגוד הישראלי לרפואת הפה

ד"ר סמוביץ לב דור

התמחות ב: רפואת הפה.

בת ים
שרותי המרפאה
כתובת המרפאה
אנחנו דוברים:

עברית.