האיגוד הישראלי לרפואת הפה

ד"ר רזניקוב אולגה

התמחות ב: רפואת הפה.

באר שבע
שרותי המרפאה
כתובת המרפאה
אנחנו דוברים:

עברית.