האיגוד הישראלי לרפואת הפה

פרופ' קופמן אליעזר

התמחות ב: רפואת הפה.

ירושלים
שרותי המרפאה
כתובת המרפאה
אנחנו דוברים:

עברית, אנגלית.