האיגוד הישראלי לרפואת הפה

הכנס הבינלאומי של האיגוד הישראלי לרפואת הפה 2016 – כתבה בדנטל טריביון