האיגוד הישראלי לרפואת הפה

נגעים בחלל הפה בחולי סרטן – פרופ' יהודה צדיק